Przejdź do Kącik Świata -> Maluszki

Aktualności

Żółwiki

 

                 Styczeń                              

 

I. Nowy rok właśnie się zaczął i z radości wszyscy skaczą
02.01 Jedyna taka noc w roku – Sylwester.
03.01 Od rana do wieczora – ustalenie kolejności pór dnia i związanych z nimi czynności na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego. Oglądanie kolekcji zegarów.
04.01 „Bajka o dniach tygodnia” – słuchanie opowiadania, poznanie nazw dni tygodnia.

 
II. Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze
7.01 Kto mieszka w zamku? Wysłuchanie i analiza wiersza, oglądanie ilustracji.
8.01 Która wieża wyższa? Zabawy konstrukcyjne doskonalące precyzję ruchów dziecka, budzenie zainteresowań technicznych.
9.01 Zamki – zabawa słownikowa. Poznajemy różne rodzaje zamków.
10.01 Gdzie jest skarb? Zabawa dydaktyczna utrwalająca znajomość nazw mebli w sali oraz umiejętność posługiwania się przyimkami „na”, „pod”, „za”, „przed”.
11.01 Wyścig rycerzy – zabawy ruchowe.

 
III. Zima, zima, zima. Pada, pada śnieg.
14.01 Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie . Poznajemy zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych oraz w czasie uprawiania zimowych sportów.
15.01 Kolorowy śnieg – zimowe eksperymenty.
16.01 Pomagamy ptakom przetrwać zimę. Rozmowy na temat dokarmiania ptaków na podstawie wiersza B. Formy „Ptasia stołówka”. Wykonanie karmników oraz przygotowanie karmy dla ptaków.
17.01 Karmniki i paśniki, czyli zima leśnych zwierząt.
18.01 Jeśli pogoda nam na to pozwoli, udamy się na zimowy spacer. Prosimy o ubranie dzieci odpowiednio do pogody.

 
IV. Kocham babcię, kocham dziadka bycie z nimi to jest gratka
21.01 Babcia i dziadek – rozmowa o stopniach pokrewieństwa, wyjaśnienie dzieciom pojęcia babcia – mama mamy/taty, dziadek – tata taty/mamy.
22.01 Ri ki tan – nauka piosenki dla babci i dziadka.
23.01 Szykujemy niespodzianki dla dziadka i babci
24.01 „Dziadek” – wysłuchanie wiersza i poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki jest mój dziadek? Czy pasuje do opisu w wierszu?
25.01 Z wizytą u babci – rozmowa o prawidłowym zachowaniu w stosunku do osób starszych inspirowana inscenizacją z książki

 
V. Co marzenia to marzenia, wnet się życie nasze zmienia.
28.01 Marzymy o podróżach - słuchanie wiersza A. Moskala „Palcem po mapie”. Oglądanie mapy, globusa oraz ilustracji z różnych stron świata.
29.01 Marzymy o zwierzętach – wysłuchanie wiersza „Marzenie” D. Wawiłow, rozmowy na temat własnych marzeń o posiadaniu zwierzątek, z jednoczesnym uświadomieniem obowiązków związanych z posiadaniem zwierząt.
30.01 Teatr Skrzat zaprasza na przedstawienie pt. „Przyjaciele z zielonej polany”. Zaczynamy o 9:00.
 
 
31.01 Serdecznie zapraszamy kochane babcie i kochanych dziadków na przedstawienie o godzinie 16.

Motylki

Styczeń          

 

 
I. Zawitała do nas zima…
02.01 (środa) Płatki śniegu - ćwiczenia oddechowe, wdrażanie do zachowania prawidłowego toru oddechowego.
03.01 (czwartek) Wszędzie biało- zabawy matematyczne, doskonalenie umiejętności liczenia w dostępnym zakresie.
04.01 (piątek) Bałwanki i sanki - zabawy dydaktyczne, porównywanie liczebności zbiorów przez dobieranie elementów w pary.
 
 
 
II. Mroźna zima…
07.01 (poniedziałek) Lubimy zimę - zabawy konstrukcyjne, wdrażanie do tworzenia kompozycji geometrycznych.
08.01 (wtorek) Tupu tup po śniegu - zabawy rytmiczno- ruchowe.
09.01 (środa) Gdy marzną nam ręce - kształtowanie umiejętności używania liczebników porządkowych oraz głównych.
10.01 (czwartek) Mroźne kleksy - warsztaty plastyczne z użyciem farb oraz ziemniaczków. Prosimy o przyniesienie 2 całych ziemniaczków. :)
11.01 (piątek) Mroźna zima - spartakiada zimowa w grupie Motylków, rozwijanie ogólnej sprawności oraz zręczności.
 
 
 
III. Zimą pamiętamy o ptakach…
14.01 (poniedziałek) Ćwir, ćwir, nie zapominajcie i nas! - praca z tekstem literackim, kształtowanie umiejętności słuchania oraz obserwowania.
15.01 (wtorek) Głodny wróbelek - zajęcia z profilaktyki logopedycznej.
16.01 (środa) Goście w karmniku - warsztaty plastyczno- techniczne. Tego dnia wspólnie wykonamy karmnik dla ptaszków.
17.01 (czwartek) Ptaszki zimą - zabawy orientacyjno- porządkowe.
18.01 (piątek) Zimą pamiętamy o ptaszkach - zagadki słuchowe, doskonalenie zmysłu słuchu.
 
 
 
IV. Kochana Babciu! Kochany Dziadku!
22.01 (wtorek) Babciu droga Babciu - zabawy rytmiczne, rozwijanie poczucia rytmu.
23.01 (środa) Kochany Dziadku - zabawy matematyczne, rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych.
24.01 (czwartek) Ozdobne doniczki - zajęcia plastyczne, kształtowanie umiejętności zdobienia przedmiotów.
25.01 (piątek) Lubimy się bawić z babcią i dziadkiem - zajęcia z profilaktyki logopedycznej, pionizacja języka, usprawnianie warg i policzków.
 
 
 
V. Pani kucharka...
28.01 (poniedziałek) Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie Motylkowe Babcie i wszystkich Motylkowych Dziadków na przedstawienie, które odbędzie się w naszym przedszkolu o godzinie 16.00
29.01 (wtorek) Kuchenne inspiracje - zajęcia plastyczne, malowanie widelcem.
30.01 (środa) Teatrzyk Skrzat - Przyjaciele z zielonej polany, godz. 9.00.
31.01 (czwartek) Słodkie marzenia - tego dnia samodzielnie wykonamy „lody”, którymi będziemy malować. :)
 

 

 

Zajączki

   Styczeń                 

 
 
 
2.01 (środa) WSPOMNIENIA ŚWIĄTECZNO - SYLWESTROWE - tego dnia za pomocą kartki i kredki uwiecznimy najpiękniejsze wspomnienia związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra.
3.01 (czwartek) AEIOUY – ZNAM SAMOGŁOSKI – zabawy doskonalące umiejętność rozpoznawania samogłosek.
4.01 (piątek) POBAWMY SIĘ RAZEM – tego dnia każdy z zajączków może przynieść do przedszkola jedną zabawkę.
 
 
JUŻ ZIMA
7.01 (poniedziałek) JUŻ ZIMA – Tworzymy kącik książki związany z tematem zimowym. ZACHĘCAM DO PRZYNIESIENIA W TYM DNIU POZYCJI KSIĄŻKOWYCH ZWIĄZANYCH Z ZIMĄ. Posłużą nam one do stworzenia tygodniowej biblioteczki. Bardzo proszę aby książki były podpisane.
8.01 (wtorek) ZIMOWA MUZYKA – zajęcia muzyczno- ruchowe kształcące słuch oraz poczucie rytmu.
9.01 (środa) ŚNIEGOWE GWIAZDKI – tego dnia poszerzymy wiedzę na temat właściwości śniegu. Płatki śniegu posłużą nam także do zabaw matematycznych doskonalących umiejętność liczenia w zakresie co najmniej 6.
10.01 (czwartek) ZIMOWY KRAJOBRAZ
11.01 (piątek) ZIMA LUBI BAŁWANKI – wspólne zabawy „śnieżne” integrujące grupę oraz uczące czerpania satysfakcji ze współpracy.
 
 
 
ZIMA BYWA MROŹNA
14.01 (poniedziałek) MRÓZ CZARODZIEJ – zajęcia doskonalące umiejętności wypowiadania się na temat treści wysłuchanego tekstu oraz rozbudzające kreatywność i pomysłowość dzieci.
15.01 (wtorek) MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY – zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej. Ćwiczenia mięśni policzków i warg oraz prawidłowego toru oddechowego.
16.01 (środa) CO NAS CHRONI PRZED ŚNIEGIEM I MROZEM – tego dnia poznamy różne materiały z których wykonane są ubrania oraz wykorzystamy nasze place do zabaw matematycznych.
17.01 (czwartek) MROZEM MALOWANE – zajęcia plastyczne umożliwiające swobodne eksperymentowanie z fakturą i śladem.
18.01 (piątek) DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA – tego dnia porozmawiamy o tym czym jest przyjaźń i na czym ona polega. Wybierzemy się także do Stumilowego lasu aby pobrykać z Tygryskiem.
 
 
 
ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
21.01 (poniedziałek) Z BABCIĄ I DZIADKIEM MIŁO SPĘDZAM CZAS - tego dnia zorganizujemy wystawę zdjęć, która będzie wstępem do rozmów na temat rodziny.
BARDZO PROSZĘ ABY KAŻDY ZAJĄCZEK PRZYNIÓSŁ ZDJĘCIA PRZDSTAWIAJĄCE SWOJĄ RODZINĘ (DZIECKO, RODZICE, RODZEŃSTWO, DZIADKOWIE).
22.01 (wtorek) BABCIA I DZIADEK – warsztaty plastyczne podczas których stworzymy prezenty dla Dziadków.
23.01 (środa) KWIATY DLA BABCI I DZIADKA – ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.
24.01 (czwartek) ZABAWY Z BABCIĄ I DZIADKIEM - zajęcia ruchowe przeprowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 

 
ZIMĄ POMAGAMY PTAKOM
28.01 (poniedziałek) PTASIA RODZINKA – zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej doskonalące umiejętność rozpoznawania i nazywania ptaków zimujących w Polsce. Zabawy i zajęcia kształtujące postawy opiekuńcze w stosunku do ptaków i zwierząt żyjących w otoczeniu dziecka.
29.01 (wtorek) ) PTASIA STOŁÓWKA – tego dnia każdy Zajączek przygotuje zawieszki dla ptaków na zimę.
BARDZO PROSZĘ O PRZYNIESIENIE ZIAREN (MOŻNA PRZYNIEŚĆ GOTOWE MIESZANKI DLA PTAKÓW) Z KTÓRYCH STWORZYMY „PRZEKĄSKI” DLA PTAKÓW.
30.01 (środa) TEATRZYK SKRZAT w przedstawieniu „Przyjaciele z zielonej polany”. Godz. 9.00
31.01 (czwartek) PTAKI W ZIMIE – zajęcia rozwijające umiejętności układania prostych figur geometrycznych z patyczków oraz komponowania obrazka z figur geometrycznych.
01.02 . (piątek) PRZESTAWIENIE Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA GODZ. 16.00


 


 

Wiewiórki

   Styczeń          
 
 
 

I. Witamy Nowy Rok.
 
2.01 ( środa)- Rok- porównywanie różnych rodzajów kalendarzy i informacji w nich zawartych, zapoznanie z opowiadaniem L.Krzemieckiej, rozmowa o nadejściu nowego roku, przeliczanie, dodawanie, kształtowanie percepcji wzrokowej oraz umiejętności odzwierciedlenia liczby za pomocą symboli.
3.01 ( czwartek)- Pory Roku- globalne czytanie nazw pór roku, rozwiązywanie zagadek słownych, utrwalenie cykliczności pór roku, logiczne myślenie, dekodowanie, odwzorowywanie, odczytywanie symboli, zabawy przy muzyce A. Vivaldiego, swobodna ekspresja ruchowa.
4.01 ( piątek)- Godziny, minuty, sekundy- oglądanie mechanizmu zegarów z wykorzystaniem szkła powiększającego, wysłuchanie ciekawostek związanych z historią powstania zegarów, zabawy z wykorzystaniem klepsydry, poszerzenie wiedzy ogólnej.
 
 
 
II. Co można robić zimą?
 
7.01 ( poniedziałek)- Przygotowania do zimowej wyprawy- burza mózgów, odczytywanie symboli i prostych napisów, „Co ochroni nas przed zimą”- wykonywanie eksperymentów, ćwiczenia w czytaniu, rozwój kreatywności.
8.01 ( wtorek)- Na Biegunach- poznanie zwierząt Arktyki i Antarktydy z wykorzystaniem mapy świata i globusa, zabawy matematyczne , zabawy z elementami równowagi, rozwijanie motoryki małej podczas wykonywania igloo z kostek cukru.
9.01 ( środa)- Badamy lód- obserwacje, działania badawcze w celu określenia właściwości lodu, eksperymenty z wodą i lodem.
10.01 ( czwartek) – Skąd bierze się śnieg?- wykonanie mapy myśli, formułowanie hipotez i wniosków, płatki śniegu- obserwowanie kształtu płatków śniegu, wykonanie swojego płatka śniegu przy pomocy kleju i cukru.
11.01 ( piątek)- Bałwanki- zapoznanie z wierszem W. Chotomskiej, zabawy inscenizacyjne, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, utrwalenie aspektu porządkowego liczby, przeliczanie, ćwiczenie percepcji wzrokowej.
 
 
 
III. Zimowe zabawy sportowe.
 
14.01 ( poniedziałek)- Zimowe zabawy- mapa myśli, skojarzenia, ćwiczenia logicznego myślenia, odwzorowywanie, doskonalenie sprawności manualnej., rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
15.01 ( wtorek)- Narciarstwo- prezentacja zdjęć dyscyplin wykorzystujących narty, wyszukiwanie podobieństw i różnic w wyglądzie sportowców i nart, zabawy grafomotoryczne.
16.01 ( środa)- Saneczkarstwo- wyjaśnienie zasad dyscyplin, w których używa się sanek, „dlaczego sanki zjeżdżają po śniegu a nie po trawie?”- próba odpowiedzi na pytanie, wykonanie doświadczenia.
17.01 ( czwartek)- Łyżwiarstwo- poznanie sportów, które można uprawiać tylko na lodzie. Wykonywanie doświadczeń „co ślizga się na lodzie”, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, ćwiczenia w czytaniu.
18.01 ( piątek)- Olimpiada zimowa- prezentacja i wyjaśnienie symbolu Olimpiady i pochodzenia kolorów kół, zorganizowanie zawodów sportowych powiązanych z zimą.
 
 
 
IV. Kim będę gdy dorosnę?
21.01 ( poniedziałek)- Czym są obowiązki?- rozmowa o obowiązkach dzieci i dorosłych, swobodne wypowiedzi na temat miejsca pracy rodziców, klasyfikowanie, poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie logicznego myślenia .
22.01 ( wtorek) -Dawne zawody- przybliżenie dzieciom zawodów z dawnych lat. Poznanie charakterystyki zawodu krawcowej, poznanie rekwizytów krawcowej, polisensoryczne rozpoznawanie materiałów, wyścig na miarkach krawieckich, przeliczanie , porównywanie długości, doskonalenie.
23.01 ( środa)- Nowoczesne zawody- poznanie zawodów przyszłości i zawodów, w których używane są roboty. Robotyczny język- analiza i synteza słuchowa wyrazów, dyskusja na temat robotów wykorzystywanych w różnych dziedzinach i ich użyteczności.
24.01 ( czwartek)- Zbudujmy coś razem!- „Wszyscy dla wszystkich”- zapoznanie z wierszem Juliana Tuwima, rozmowa na temat utworu i ważności danych zawodów, poszerzanie wiedzy na temat zawodów związanych z budownictwem, mierzenie przedmiotów, ludzi , porównywanie wartości liczb, wprowadzenie różnych narzędzi do pomiaru, dostrzeganie cech wielkościowych.
25.01 ( piątek)- Kim mogę być?- praca plastyczna- rysowanie własnej osoby za dwadzieścia lat, przewidywanie miejsca pracy, wykonywanego zawodu, poszerzanie wiedzy ogólnej i umiejętności grafomotorycznych.
 
 
 
V. Święto Babci i Dziadka
28.01 ( poniedziałek)- Jacy są dziadkowie?- stworzenie mapy pojęciowej, giełda pomysłów- jak mogę uczcić Dzień Babci i Dziadka, bajka dla Babci i Dziadka- zabawa rozwijająca kreatywne myślenie
29.01 ( wtorek) – Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Serdecznie zapraszamy Wszystkie Babcie oraz Dziadków, na przedstawienie z okazji ich święta. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 16.00.
30.01 ( środa) – Teatrzyk Skrzat, przedstawienie pt” Przyjaciele z Zielonej polany”.
31.01 ( czwartek) – Mój czas z dziadkami- zabawy pantomimiczne, powrót do zagadnienia braku dziadków, oswajanie trudnych tematów, wprowadznie zabaw z dawnych lat, zapoznanie dzieci z zasadami gier.
1.02 ( piątek)- Upominki, upominki- rozmowa o otrzymywaniu i dawaniu prezentów, używaniu zwrotów grzecznościowych podczas obdarowywania upominkami i otrzymywania prezentów. Praca plastyczno- techniczna- Serce dla dziadków.

 

Pszczółki

   Styczeń          

 
 
TYDZIEŃ 1: Kalendarze i zegary
2.01.Temat dnia: Witaj, Nowy Roku!
Nadszedł Nowy Rok - rozmowa na temat upływu czasu. Prezentacja wiersza
M. Brykczyskiego „Styczeń”. Obserwacja zjawisk w środowisku przyrodniczym podczas spaceru. Nauka piosenki Zimo, zimo”.Wykonanie pracy plastycznej – „Zimowy obrazek”.
Kształtowanie pojęcia liczby 7. Ćwiczenia doskonalące pojęcie liczby w aspekcie głównym
i porządkowym. Składniki liczby – ćwiczenia w dodawaniu. Zabawy utrwalające umiejętności matematyczne wzakresie poznanych liczb.
3.01. Temat dnia: Cztery pory roku i dwanaście miesięcy
„Cztery pory roku”. Rozmowa o treści wiersza H. Bechlerowej „Nowy rok”, posługiwanie się liczebnikami porządkowymi. Utrwalenie wiadomości i słownictwa dotyczącego pór roku, omawianie ilustracji przedstawiających zjawiska pogodowe. Wykonanie pracy plastycznej – zegara „Pory roku”. Dwanaście miesięcy” – prezentacja baśni J. Poraziskiej, ustalanie kolejności wydarzeń, próba oceny bohaterów utworu, interpretacja morału baśni. Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem. Rozwijanie wyobraźni twórczej – tworzenie symboli odnoszących się do pór roku.
4.01. Temat dnia: Co roku jesteśmy starsi
„Co roku jesteśmy starsi” – rozmowa na temat upływu czasu. Układanie ilustracji do opowiadania „Urodziny Ady” zgodnie z kolejnością wydarzeń, rozmowa na temat treści utworu. Rakieta – nauka rysowania zgodnie z instrukcją. Monografia litery „r”,R ”, ćwiczenia słuchu fonemowego i ortofonicznego. Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem gestów – „Kosmici”.

 

 
TYDZIEŃ 2: Chcemy dużo śniegu, by saneczki nie ustały w biegu
7.01. Temat dnia: Zabawy na śniegu i lodzie
„Czas zimowych zabaw” – rozmowa o zimowych zabawach na powietrzu. Prezentacja wiersza H. Bechlerowej „Zimo, baw się z nami” – przygotowanie inscenizacji. Rozwijanie wyobraźni, doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi – tworzenie opowiadania na podstawie ilustracji. Nauka piosenki „Mróz, mróz”, opracowanie akompaniamentu, zabawy ruchowe przy piosence.
Monografia liczby „8” – prezentacja cyfry, składniki liczby 8, ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy utrwalające poznane liczby. Praca plastyczna „Śniegowe kule”.
8.01. Temat dnia: Dbamy o bezpieczeństwo w czasie zabaw i sportów zimowych
„Przedszkolak zawsze bezpieczny” – rozmowa na temat ubioru zimą i sposobów zabezpieczania się przed mrozem. Redagowanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zimowych zabaw na podstawie historyjek obrazkowych.. „Zimowe sporty” – rozmowa o zimowych dyscyplinach sportowych, wpływie ich uprawiania na nasze samopoczucie i zdrowie, zabawa pantomimiczna. Quiz wiedzy o bezpieczestwie zimą
9.01. Temat dnia: Uroki zimy
„Na narty” - monografia litery „n”,”N”, doskonalenie słuchu fonemowego. „Narciarze” – zabawa ruchowa. Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter. Opowiadanie treści historyjki obrazkowej, dostrzeganie humoru sytuacyjnego. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat własnych przygód zimowych.
Zabawy ruchowe – kształtowanie wyobraźni i inwencji artystycznej w tańcu – „Wycieczka na lodowisko”. Gra planszowa „Kto pierwszy na mecie” – przestrzeganie ustalonych zasad, kształtowanie odporności na przegraną.
10.01. Temat dnia: Trzeba zdrowym być, aby długo żyć
„Uwaga, bakterie” – inscenizacja na podstawie treści wiersza „Wojna z mikrobami”
E. Burakowskiej. Wykonanie pracy plastycznotechnicznej „Bakterie”.
11.01. Temat dnia: Tropy na śniegu
„Tropiciele” – oglądanie ilustracji tropów – śladów, jakie zwierzęta pozostawiły na śniegu, porównywanie odcisków. Prezentacja historyjki o krasnalu Hałabale, zabawa ruchowa – tropienie zwierząt po śladach. Utrwalanie pojęć „prawa”, „lewa”, „przed”, „za”. Rysowanie planu „Gdzie ukrył się skarb”. Rysowanie oburącz – ćwiczenie percepcji wzrokowej, przygotowanie do nauki pisania i liczenia.

 
TYDZIEŃ 3: My się zimy nie boimy, więc bałwana ulepimy
14.01 Temat dnia: Bal bałwanków
„Wesołe bałwanki”. Prezentacja wiersza „Bal bałwanków” J. Papuzińskiej – rozmowa o treści utworu. Taniec przy piosence „Buli”. Rozmowa na temat treści piosenki, jej nastroju, tempa i melodii, wspólne śpiewanie. Redagowanie opowiadania o bałwanku – praca w grupach. Ilustrowanie utworu „Bal bałwanków” – praca plastyczno-techniczna.
Monografia liczby 9. Przeliczanie w zakresie 9, pisanie cyfry 9 po śladzie – ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy utrwalające poznane liczby.
15.01. Temat dnia: Cała sala tańczy
„Balony na balu”. Monografia litery „b”,”B ”, doskonalenie słuchu fonemowego, ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawa ruchowa „Baloniki”. Ćwiczenia utrwalające graficzny obraz litery „b”,”B ”.
Rysowanie oburącz na dużych arkuszach – doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, przygotowanie do nauki czytania i liczenia. doskonalenie umiejętności dodawania po dwa.
16.01. Temat dnia: Tańczymy razem
„Tańczymy w rytm muzyki”. Poznawanie „tajemnicy” karnawałowej skrzyni – strojów i rekwizytów na bal. Rozwiązywanie zagadek inspirowanych tekstem literackim i utworami muzycznymi’ Ćwiczenia utrwalające graficzny obraz litery „b”,”B ”, doskonalenie słuchu fonemowego. Mydlane bańki – ćwiczenia oddechowe
17.01. Temat dnia: Maski i kotyliony
„Bal u lal”. Prezentacja fragmentów opowieści „Panieneczka z pudełeczka” J. Brzechwy, rozmowa na temat treści opowiadania, zabawa naśladowcza „Bal zabawek”. Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 9. Ćwiczenia doskonalące spostrzegawczoś. Doskonalenie słuchu fonemowego – wskazywanie liter po usłyszanej głosce. Kotyliony – praca plastyczna.
18.01. Temat dnia: Zabawa karnawałowa
„Karnawał na wszystkich kontynentach”. Opowieś ruchowa – zabawa „Taneczna podróż” – poznawanie zwyczajów karnawałowych w wybranych krajach na świecie. Rozmowa na temat wrażeń dzieci z podróży”, wskazywanie położenia odwiedzonych miejsc na mapie.
Czytanie i układanie wyrazów z sylab – utrwalanie litery b”.

 
TYDZIEŃ 4: Gdzieś daleko, za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką
21.01.Temat dnia: Na dalekiej Północy
„Zwierzęta z dalekiej północy”. Prezentacja opowiadania „Co się stało z bielakiem”
H. Zdzitowieckiej, rozmowa na temat przygód bohaterów, ustalanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego zwierzęta zmieniają barwy na czas zimy.
„Arktyka to mroźny kontynent”. Przeprowadzenie zabawy badawczej – formułowanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego lód pływa. Zabawa sprawnościowa – wyjmowanie pływającej kostki lodu za pomocą nitki. Zabawa doświadczalna „Zorza polarna”.
22.01. Temat dnia: Kraina wiecznych lodów
„Zimowe wzory”. Wykonanie inspirowanej pracy plastycznej. Doskonalenie umiejętności matematycznych, przeliczanie, różnicowanie wielkości i ilości. Rozmowa na temat budowy domów ze śniegu. ćwiczenia w spostrzeganiu. Poszerzanie zasobu leksykalnego dzieci – określenia pasujące do śniegu.
23.01 Temat dnia: Sanki i sanie
„Sanki suną po śniegu”. Rozmowa na temat wykorzystywania sań i sanek przez ludzi. Zabawa ruchowa „Psie zaprzęgi” – doskonalenie umiejętności reagowania na polecenia. Rysowanie statku zgodnie z instrukcją rysunkową. Utrwalanie piosenki „Mróz, mróz”. Zabawa muzyczna z wykorzystaniem instrumentów.
„Na saneczki”. Monografia litery „s”,”S ”, ćwiczenia doskonalące słuch fonemowy, ćwiczenia graficzne. Zabawa ruchowa „Siedzimy na sankach” – usprawnianie rąk i nóg. Utrwalanie obrazu graficznego liter „s”,”S ”, ćwiczenia w czytaniu. Doskonalenie umiejętności redagowania wypowiedzi ustnych – opowiadanie historyjki obrazkowej.
24.01. Temat dnia: Rodzina pingwina
„Zabawy pingwinów”. Rozmowa na temat znanych dzieciom bajek o pingwinach. „Pingwin Pik Pok”– oglądanie bajki, rozmowa na temat animacji.
Rozwiązywanie zagadek matematycznych – doskonalenie przeliczania, dodawania, porównywania liczebności zbiorów. ”Pingwinek” – praca plastyczna wykonana techniką origami.
25.01 Temat dnia: Z wizytą u Królowej Śniegu
„Królowa śniegu”. Prezentacja baśni H.Ch. Andersena „Królowa śniegu”, rozmowa inspirowana pytaniami ukierunkowana na prezentację wartości, takich jak prawda, dobro, piękno, odpowiedzialność i opiekuczość. Kształcenie umiejętności zespołowego redagowania twórczych opowiadań – wymyślanie różnego zakończenia baśni.
„Mozaiki”. Zabawa twórcza z wykorzystaniem figur geometrycznych.

 
TYDZIEŃ: 5 Na pewno to wiecie, że babcia i dziadek najlepsi są na świecie
28.01 Temat dnia: Moja babcia i mój dziadek
„Nasze babcie i nasi dziadkowie”. prezentacja bajki W. Bieriestowa „Wróżka w lesie” – rozmowa na temat treści utworu, ustalanie wydarzeń i wyodrębnianie postaci, zabawa ruchowa – naśladowanie ruchów zwierząt. Rozmowa na temat drogi do domów babć i dziadków, sposobów przemieszczania się – swobodne wypowiedzi dzieci.
29.01. Temat dnia: Pomagamy babci i dziadkowi
„Co robią na co dzień babcie i dziadkowie”. Prezentacja opowiadania „o werandzie i letnim balu” J. Krzyżanek, rozmowa o właściwym zachowywaniu się w stosunku do dziadków. Wypowiedzi dzieci o pomaganiu babci i dziadkowi. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej – nauka rymowanki „Siała baba mak”. Doskonalenie umiejętności kodowania informacji. Ustalanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego obchodzimy święto babci i dziadka. Praca plastyczna „Laurka dla babci i dziadka”.
30.01. Temat dnia: Razem z babcią i dziadkiem spędzamy miło czas
„Z babcią i dziadkiem miło spędzam czas”. Rozmowa o ulubionych zabawach dzieci
z babciami i dziadkami. Omawianie ilustracji tematycznych. „Spotkanie z babciami i dziadkami”. Uroczystość okolicznościowa z okazji Dnia Babci i Dziadka.
31.01. Temat dnia: Babcia i dziadek się o nas troszczą
„Babcia i dziadek zawsze się o nas troszczą”. Prezentacja opowiadania „O dziadku i królewskim śniadaniu” J. Krzyżanek, rozmowa o zdrowym odżywianiu, trosce babć i dziadków o wnuki i rodzinę. Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie poznanych liczb..
1.02. Temat dnia: Kto za kim
„Kto za kim”. Prezentacja wiersza J. Tuwima „Rzepka” – zabawy utrwalające pojęcie liczy w aspekcie głównym i porządkowym, przygotowanie i prezentacja inscenizacji wiersza
30.01. Teatrzyk Skrzat prezentuje „Przyjaciele z zielonej polany” godz.9
 
 
30.01 Zapraszamy Babcie i Dziadziusiów o godzinie 16:00 na uroczystą akademię z okazji Ich święta.