Przejdź do Kącik Świata -> Maluszki

Oferta

 

Przedszkole  jest czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6.45  do 17.45  

 

 

Nasza placówka jest zarejestrowana pod numerem 4430.1.108

 

 

         

Wpisowe do przedszkola wynosi 250 pln. Jest to opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo corocznie przy zapisie dziecka. Opłata ta przeznaczana jest na: ubezpieczenie dziecka, materiały plastyczne, pakiety podręczników, prezenty /  urodziny,dzień dziecka, mikołaj /  tort urodzinowy itp.  Dla rodzeństwa przedszkolaka uczęszczającego do naszej placówki również 250 pln

 Czesne – (6.45-17.45)   wynosi miesięcznie 580 PLN 

dla dzieci od 2,5 lat do 6 lat

 (dla rodzeństwa naszego przedszkolaka  350 zł ( od 2,5 lat) ). 
 

 

Czesne opłacane jest z góry przelewem na konto przedszkola do piątego dnia każdego miesiąca.


 

 

 • realizację programu dydaktyczno-wychowawczego zatwierdzonego przez MEN
 •  osiągnięcie dojrzałości szkolnej przez każdego wychowanka
 • opiekę psychologa i logopedy ( wraz z dwuetapową diagnozą )  oraz współpraca z PPP nr 1 w Krakowie,
 • codziennie zajęcia z języka  angielskiego
 • codziennie gimnastyka korekcyjna z elementami korekty
 • codziennie zajęcia rytmiczno taneczne umuzykalniające
 • codziennie  zajęcia z logorytmiki z wychowawca
 • wprowadzenie dzieci w świat matematyki ( motodą E.Gruszczyk-Kolczyńska)
 • religia ( 2 grupy najstarsze 1 x w tyg - tylko dla zainteresowanych)
 •  teatrzyk ( raz w miesiącu) 
 • codzienne spotkania z literaturą dziecięcą
 • zabawy z chustą Klanza
 • zajęcia - bezpieczny przedszkolak
 •                                placówka posiada oczyszczacze powietrza                                                                                                                                                      

Zajęcia  dodatkowo płatne :

Taniec, Gimnastyka sportowa z elementami JUDO

Szachy , Gimnastyka z piłkami

 

 

Placówka będzie zamknięta :

2 listopada

24 grudzień

31 grudzień

2 maj

21 czerwiec

16 sierpień 

oraz 2 tyg w  wakacje

 


 

Wyżywienie:                                             

Wspólne spożywanie posiłków jest okazją do spróbowania różnorodnych dań .
Posiłki nie są limitowane, dzieci jedzą tyle ile chcą i potrzebują zjeść.

Zawsze mogą poprosić o dokładkę. 
W ciągu całego dnia dzieci mają stały dostęp do napojów

(woda mineralna, kompot i herbata).  13 zł  dziennie
 

 

śniadanie  jest wydawane do 8.20

 

 

 

 

                       

 

Metody  pracy  z dziećmi 

 

 

Organizacja zajęć uwzględnia równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi. Wysoki poziom świadczeń edukacyjnych osiągamy poprzez włączenie do treści zawartych                w programie podstawowym metod, które pogłębiają i ułatwiają dzieciom przyswajanie określonych treści:
 
"Dziecięca matematyka" wg koncepcji E. Gruszczyk - Kolczyńskiej - rozwija wyobraźnię i myślenie matematyczne dzieci. W przystępny sposób wprowadza dzieci w świat matematyki.

"Metoda Ruchu Rozwijającego" - W. Sherborne - wspomaga rozwój i integrację dzieci. Stymuluje rozwój sfery emocjonalnej i społecznej przez system różnorodnych doświadczeń ruchowych. 

"Metoda Dobrego Startu" - M. Bogdanowicz - zajęcia prowadzone tą metodą mają na celu jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych i dotykowych, funkcji kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Zajęcia są bardzo urozmaicone i dzieci chętnie w nich uczestniczą, gdyż mogą wykonywać wiele różnorodnych działań i czynności: śpiewają, wypowiadają się, wykonują ćwiczenia ruchowe, malują, rysują, piszą, relaksują się. W ten sposób pobudzamy rozwój psychomotoryczny dzieci, kształcimy  i rozwijamy jednocześnie kilka analizatorów, co jest niezbędne do prawidłowego opanowania nauki czytania i pisania. 
Pedagogika Zabawy Klanza - celem pedagogiki zabawy jest dostarczenie rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Pojęcie "zabawa" nasuwa cenne skojarzenia: "coś, co jest przyjemne", "coś, co wyzwala spontaniczne zachowania", "coś, co daje radość". 

Drama - w metodzie tej chodzi o maksymalne zaangażowanie dziecka, które nie ma być nastawione na odbiór, lecz na działanie przez wcielanie się w różnorakie role. Drama urozmaica proces nauczania, ośmiela dzieci do działania, niweluje zahamowania oraz rozwija wyobraźnię. Ponadto wyzwala spontaniczne reakcje emocjonalne, zmusza do podejmowania decyzji i reagowania na różnorodne sytuacje, przez co przygotowuje dziecko do dorosłego życia. 

Metoda projektów - rozwija samodzielność i umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej, integruje ją, stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny, uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, zainteresowania i uzdolnienia, rozwija myślenie twórcze, wzmacnia motywację poznawczą, integruje wiedzę z różnych dziedzin.

Metoda K. Orffa i R. Labana - zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. 

"Glottodydaktyka" - B. Rocławskiego - to edukacja językowa dzieci, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.